Kunder

SVT är idag min största kund som jag videofilmar olika händelser åt.

TV4 videofilmar jag även för, mestadels olyckor och brott.

Skanska beställde dokumenteringar på stora byggprojekt, som brobyggen.